background

Discover independence through the power of solar

explore our plans

In totaal doen elf Friese gemeenten mee aan de pilot. Daarnaast participeren ook initiatiefnemer van het eerste uur Wetterskip Fryslân, recreatieschap Marrekrite, ProRail en Provinciale Waterstaat van Friesland.

Sed nisl typi te aemulam urna typi mi arcui netus, il tibi dui te culpa porro nisl tertium teniet guttae id eget wisi sint caescs, ii ille ullo reprobo rem honoraria erat, ii illa hounnbre instantanee eos tellus pede.

Het CIEF ontplooit de volgende activiteiten

  • adviseren en voorlichten
  • kennis delen
  • uitwisselen informatie m.b.t. verontreinigde locaties
  • uitwisselen ervaringen m.b.t. bestrijdingsmethoden