Background

Wet- en regelgeving

De Europese Unie heeft regels vastgesteld die de introductie en verspreiding van invasieve soorten moeten voorkomen. Hiervoor werkt zij onder meer met de zogenaamde Unielijst. Voor soorten op deze lijst geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Daarnaast zijn lidstaten verplicht maatregelen te nemen om verspreiding en vestiging te voorkomen. Zo moeten zij voor Unielijstsoorten bijvoorbeeld een structureel monitoringsnetwerk opzetten.