Background

Over het CIEF

Binnen het Collectief Invasieve Exoten Friesland (CIEF) bestrijden verschillende Friese overheden, sinds de start van de pilot (febr. 2022), gezamenlijk de schade die invasieve exoten (flora) toebrengen aan zowel de groei en bloei van andere soorten, als aan de biodiversiteit, watersystemen en de gezondheid van mens, plant en dier.