Background

Collectieve aanpak

Het CIEF staat een collectieve aanpak voor. Alleen door als overheden en op termijn ook natuurbeschermers en private terrein- en landschapsbeheerders nauw samen te werken en kennis te delen kunnen gestaag oprukkende invasieve exoten een halt worden toegeroepen. Daarmee wordt niet alleen de natuur een dienst bewezen, maar ook de toegebrachte schade aan watersystemen en de gezondheid van mens, plant en dier beperkt.