Background

Bestrijding

Alle overheden, natuurorganisaties en andere Friese grondeigenaren kampen met de aanwezigheid van invasieve exoten binnen hun werkgebied. Beheersing en bestrijding is belangrijk op het moment dat een bedreiging zijn voor onder meer de biodiversiteit, de volksgezondheid of het waterbeheer.